PLAČILO

V BIKE CENTER-u imamo več možnosti plačil (podrobnosti spodaj):

 • gotovinsko plačilo
 • kartično plačilo
 • predračun
 • hitri kredit do 8.000 EUR. Doba odplačevanja do 5 let.

 

Plačilo ob prevzemu v BIKE CENTRU

V naši maloprodajni poslovalnici poleg gotovine sprejemamo še naslednje plačilne kartice:

 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa
 • V Pay
 • JBC
 • Union Pay
 • Diners: obročno odplačevanje od 3 do 12 obrokov. Za sklenitev kredita potrebujete:
  • Veljavno osebno izkaznico (stranka mora biti državljan Republike Slovenije!)
  • Kreditno kartico Diners

V primeru plačila z Dinersom se popust zmanjša za 7,5%, oz. se zaračuna po priporočeni ceni.

Gotovinsko plačilo ob dostavi Pošte Slovenije ali GLS

Plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga, ki ga dostavi Pošta Slovenije ali GLS. Plačati morate celoten znesek.

Stranka plača Pošti Slovenije tudi provizijo (glej tabelo).

vrednost pošiljke provizija Pošte Slovenije
do 98,00 € 1,05 €
od 98,00 do 501,00 € 1,07% od kupnine
nad 501,00 € 5,36 €

 

Predračun

Na podlagi vašega naročila, v najkrajšem možnem času prejmete predračun. Tako se izognete plačilu provizije Pošti Slovenije.

O plačilu nas obvezno obvestite preko elektronske pošte ([email protected]) saj so vsi predračuni do potrditve plačila zgolj informativne narave.

Sredstva nakažete na transakcijski račun pri banki SBERBANK D.D.: SI56 3000 0002 7820 218

Hitri kredit do 8.000. Doba odplačevanja do 5 let

Lastnosti hitrega kredita:

 1. Obrestna mera se določi v skladu z vsakokrat veljavno poslovno politiko Summit Leasinga Slovenija, kar trenutno znaša 8 % letno.
 2. Minimalni znesek kredita je 125,00 EUR, maksimalni znesek 8.000,00 EUR
 3. Minimalni obrok 10 EUR
 4. Odplačilna doba je lahko od 3 do 60 mesecev
 5. Strošek odobritve znaša 1% od zneska kredita
 6. Strošek zavarovanja terjatev se obračuna od osnove, ki je seštevek glavnice in obresti po spodnji premiji:

 

Ročnost 12 mesecev 24 mesecev 36 mesecev 48 mesecev 60 mesecev
Premija 2,82% 3,69% 3,69% 4,67% 4,88%

 

 1. Kredit se mesečno odplačuje z direktno bremenitvijo osebnega računa
 2. Seštevek kreditne izpostavljenosti kupcev pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati 8.000,00 EUR.

Hitre kredite lahko pridobijo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji in so:

 • redno zaposleni v Republiki Sloveniji ali v državah EU (prejemajo plačo v EUR)
 • upokojenci (prejemajo pokojnino v Sloveniji)
 • tuji državljani (lahko pridobijo hitri kredit do 5.000 EUR), ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • v Sloveniji imajo stalno prebivališče
  • zaposleni so pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas

 

Kreditojemalec mora biti imetnik osebnega računa (v nadaljevanju TRR), ki omogoča otvoritev direktne bremenitve in kamor prejema plačo/pokojnino. Račun mora biti odprt pri eni od bank s sedežem v območju SEPA (tuj državljan in upokojenec morata imet odprt TRR v Sloveniji).

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

Izkazan priliv iz naslova plače ali nadomestila za čas porodniškega dopusta mora biti enak ali višji od neto minimalne plače, kar trenutno znaša 667,11 EUR. Izkazan priliv pokojnine mora biti vsaj 90% neto minimalne plače, kar je trenutno 600,40 EUR in predstavlja znesek iz obvestila ZPIZ-a naveden pod “skupno nakazilo”. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine.

Dokumenti, potrebni za pridobitev kredita:

VSI

Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice)
Davčna številka
Bančni izpisek:

 • zadnji originalni bančni ali
 • originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače
  ali
 • originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:
  • izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
  • izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec
   (zadnja postavka ni starejša od 31 dni)
  • TRR na območju SEPA (ne velja za tujega državljana in upokojence)
ZAPOSLENI Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, stranka predloži še ujemajočo plačilno listo za priliv z izpisa. Kot del priliva se upoštevajo tudi materialni stroški v obliki nazivov na bančnem izpisku: MATERIALNI STROŠKI, DODATKI, PREVOZ IN PREHRANA.
Če na izpisku stroški niso zabeleženi v obliki teh nazivov je potrebno predložiti ujemajočo plačilno listo. Plača: 667,11 EUR (z dodatki).
OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklene kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve, vendar ne več kot za 12 mesecev.
Priliv: 667,11 EUR
ZAPOSLENI V TUJINI To so osebe zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države EU in prejemajo plačo v EUR. Plačo lahko prejema na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije mora kreditojemalec priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku. Priliv: 667,11 EUR (brez dodatkov)
TUJI DRŽAVLJANI Lahko sklenejo kredit do 60 mesecev in do 5.000 EUR. Poleg bančnega izpiska obvezno predloži še: ujemajočo plačilno listo, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. Plača na TRR v RS: 667,11 EUR (brez dodatkov)
UPOKOJENCI Z izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali
predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ, stranka predloži še odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a.
Pokojnina je lahko pod šifro 01 in/ali 09 in v višini 600,40 EUR na TRR v RS
UPOKOJENCI, PREJEMNIKI RENTE in/ali POKOJNINE IZ TUJINE Poleg bančnega izpiska, mora stranka dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine. Pokojnina na TRR v RS: 667,11 EUR

 

Leanpay – obročno plačevanje, tudi na daljavo

Pri nas je na voljo plačilo na obroke LEANPAY, ki ga lahko opravite tudi na daljavo:
www.leanpay.si